Verdygo

Verdygo

SBE is een van de partners bij de bouw van een innovatieve waterzuiveringsinstallatie. Dit is een initiatief van het

Waterschapsbedrijf Limburg, die in eigen beheer het Verdygo concept heeft ontwikkeld.

 

Link to WBL Timelaps Simpelveld
https://youtu.be/gsCZ8c5ix1U